Aktuality

Úroveň terénu
4.4.2023
Stavba za poslední dva týdny viditelně pokročila - nyní už se dostáváme nad úroveň terénu. Hmota budovy tedy bude v uličních liniích brzy lépe patrná, byť ji bude stále částečně zakrývat zázemí stavitele a oplocení. Číst více
Betonáž svislých konstrukcí 1.PP
21.3.2023
Prostory 2.PP a 1.PP, kde bude technické zázemí domu, automatický parkovací systém a sklepní kóje pro všechny jednotky, už mají pevně dané své obrysy. Číst více
Základová deska
10.1.2023
Stavba zdárně pokračuje - momentálně se váže železo před litím základové desky. Číst více
Řízený protlak kanalizace
6.12.2022
Protlak zajišťující kanalizační přípojku máme hotový, proto se můžeme pustit do finálního odkopání zeminy na základovou spáru. Z části je již vybetonovaná i podkladní vrstva pod základovou desku, která bude tvořit dno bílé vany našeho domu. Pracovníci nám ještě obnaží výztuž hlav pilot, abychom pak pruty následně mohli provázat se základovou deskou. Číst více
Příprava pro zemní práce
28.7.2022
Vedlejší budovy sousedící s naším staveništěm máme již úspěšně podchyceny tryskovou injektáží, ocelové nosníky tvořící mikrozápory jsou také na svém místě. Teď už je potřeba vyměnit techniku za bagry a můžeme se pustit do postupného hloubění stavební jámy. Číst více
Zajištění stavební jámy
20.6.2022
Generální dodavatel se pustil do stavebních prací, které začínají zajištěním budoucí stavební jámy za pomocí záporového pažení a zemních kotev. Nedílnou součástí je také provedení tryskové injektáže, jejíž funkcí bude podpoření stability okolních budov v době, kdy budou probíhat zemní práce ve formě výkopu stavební jámy. Číst více
Zahájení stavebních prací
2.6.2022
Přicházíme s novinkami ze Slovákové 12. Konečně si místo stavby převzala Winning – PS stavební firma druhá divize. Právě proběhly terénní úpravy a začínáme výkopové práce pro základy stavby a podzemní parkování. Číst více
Dokončení demolice
30.5.2022
Ve finále jsme zbourali hrubou stavbu a připravili terén k dalšímu užívání. Zahájení stavebních prací je na dosah ruky. Číst více
Vyklízení budov
10.2.2022
Před zahájením bouracích prací bylo nutné stávající objekty vyklidit. Jak je na fotografiích níže vidět - technický stav budov už si žádá radikální stavební zásah a realizaci novostavby, která bude do lukrativní lokality v centru města zapadat. Číst více
Průběh demolice
10.2.2022
Na rohu ulice Kounicova a Slovákova všechno probíhá podle plánu a dělníci poctivě pracují, aby demolice proběhla bezpečně a efektivně. Číst více
Demolice zahájena
20.1.2022
Koncem ledna započaly dlouho očekávané demoliční práce. V první fázi proběhl inženýrsko-geologický průzkum okolí, pak jsme odstranili střešní krytinu, dřevěné konstrukce a krovy. V další fázi jsme připravili objekt k likvidaci odstraněním veškerého nábytku a vnitřního zařízení. Číst více