Založení jeřábu

3.11.2022

Na začátku jedenáctého měsíce byl v rohu staveniště ukotven jeřáb. Stavebně se dále pokračuje v těžení stavební jámy a frézování stěn sousedních objektů.