Podzemní garáže

11.6.2024

AKTUÁLNĚ

Automatický parkovací systém je moderním konceptem parkování s vysokou kapacitou míst, nedosažitelnou jiným způsobem. Navržen je bezpečně, spolupracuje s uživatelem a šetří nároky na řidiče ve srovnání s podzemními garážemi. Vozidlo je uskladněno v temperovaném prostoru. Sníh, led a stékající voda jsou zde bezpečně zachyceny a odvedeny. Zaparkované vozidlo nelze odcizit ani vykrást. Prostor je monitorován požárními a bezpečnostními čidly.