Garážové stání

Automatický parkovací systém je moderním konceptem parkování s vysokou kapacitou míst, nedosažitelnou jiným způsobem. Navržen je bezpečně, spolupracuje s uživatelem a šetří nároky na řidiče ve srovnání s podzemními garážemi. Vozidlo je uskladněno v temperovaném prostoru. Sníh, led a stékající voda jsou zde bezpečně zachyceny a odvedeny. Zaparkované vozidlo nelze odcizit ani vykrást. Prostor je monitorován požárními a bezpečnostními čidly.

Funkce samotná je jednoduchá:

Systém aktivně komunikuje s uživatelem prostřednictvím interaktivního displeje, ovládacího panelu, semaforu a zvukové signalizace. Vzdálený dispečink monitoruje systém 24/7 včetně servisní skupiny a šance na znemožnění výjezdu jsou statisticky podobné klasickým garážím.

Toto video má pouze informativní charakter.