Vrtání a napínání kotev

15.11.2022

V polovině listopadu jsme už osm metrů pod úrovní vozovky. Budoucí podzemní prostory už mají své velmi hrubé obrysy. Mnoho odtěžit už nezbývá.