Zakládání stavby

21.9.2022

Dnes jsme na stavbě měli možnost pozorovat hloubění a lití posledních pilot, a to s detailním výkladem technologického postupu od zástupce firmy KELLER. Zítra již vrtný stroj opouští staveniště opouští a my plynule pokračujeme v prohlubování jámy, která bude základem pro parkování osobních automobilů budoucích rezidentů a sklepní prostory.