Zajištění stavební jámy

20.6.2022

Generální dodavatel se pustil do stavebních prací, které začínají zajištěním budoucí stavební jámy za pomocí záporového pažení a zemních kotev. Nedílnou součástí je také provedení tryskové injektáže, jejíž funkcí bude podpoření stability okolních budov v době, kdy budou probíhat zemní práce ve formě výkopu stavební jámy.