Řízený protlak kanalizace

6.12.2022

Protlak zajišťující kanalizační přípojku máme hotový, proto se můžeme pustit do finálního odkopání zeminy na základovou spáru. Z části je již vybetonovaná i podkladní vrstva pod základovou desku, která bude tvořit dno bílé vany našeho domu. Pracovníci nám ještě obnaží výztuž hlav pilot, abychom pak pruty následně mohli provázat se základovou deskou.