Úroveň terénu

4.4.2023

Stavba za poslední dva týdny viditelně pokročila - nyní už se dostáváme nad úroveň terénu. Hmota budovy tedy bude v uličních liniích brzy lépe patrná, byť ji bude stále částečně zakrývat zázemí stavitele a oplocení.