Příprava pro zemní práce

28.7.2022

Vedlejší budovy sousedící s naším staveništěm máme již úspěšně podchyceny tryskovou injektáží, ocelové nosníky tvořící mikrozápory jsou také na svém místě. Teď už je potřeba vyměnit techniku za bagry a můžeme se pustit do postupného hloubění stavební jámy.